Bezhalogeni energetski kablovi sa izolacionom izdržIjivošću u požaru,
0,6 / 1 kVA

JUS -
DIN VDE 0266
       

Konstrukcija: Provodnik : žica ili uže od bakra.
Žila : provodnik obavijen liskunskom trakom i izolovan ekstrudovanom bezhalogenom umreženom masom.
Jezgro kabla : žile použene. Međuprostori ispunjeni ekstrudovanim slojem od bezhalogene teško gorive mase.
Koncentrični provodnik : bakarne žice i kontraspirala od Cu trake (Tip sa oznakom C)
Omotač : staklena traka (opciono).
Plašt : ekstrudovana bezhalogena umrežena teško goriva masa narandžaste boje. Primena:

Za sisteme za dojavu požara, sigurnosnu rasvetu i sisteme za upravljanje i evakuaciju na mestima gde se okuplja mnoštvo ljudi np. u školama, bolnicama itd.

Napomene:

Nazivni napon 1kV

Osobine u pogledu gorenja:
- neširenje plamena: IEC 332-3C; VDE 0472-804C
- nekorozivnost gasova: IEC 754-2; VDE 0472-813
- niska gustina dima: IEC 1034; VDE 0472-816
- iIzolaciona izdržljivost strujnog kola: IEC 331; VDE 0472-814

Tabela:

Nazivni presek
(mm2)
Spoljašnji prečnik
(mm)
Struja kratkog spoja
(kA)
Bakar
(kg/km)
Masa
(kg/km)
1 x 1
6,6
0,14
9,6
55
1 x 1,5
6,8
0,21
14,4
65
1 x 2,5
7,3
0,35
24
75
1 x 4
7,8
0,57
38,4
95
1 x 6
8,4
0,85
57,6
120
1 x 10
9,3
1,4
96
170
1 x 16
10,4
2,2
153,6
230
1 x 25
11,9
3,5
240
375
1 x 35
12,6
5
336
450
1 x 50
14
7,1
480
580
1 x 70
16
10
672
800
1 x 95
17,8
13,5
912
1065
1 x 120
19,6
17,1
1152
1360
2 x 1
10,7
0,14
19,2
145
2 x 1,5
11,2
0,2
28,8
165
2 x 2,5
12,1
0,35
48
200
2 x 4
13,2
0,57
76,8
250
2 x 6
14,3
0,86
115,2
315
2 x 10
16,2
1,4
192
385
2 x 16
18,3
2,2
307,2
550
2 x 25
21,4
3,5
480
925
2 x 35
22,9
5
672
1080
2 x 50
25,6
7,1
960
1350
2 x 70
29,5
10
1344
1905
2 x 95
33,2
13,5
1824
2455
2 x 120
36,7
17,1
2304
3065
3 x 1
11,2
0,14
28,8
165
3 x 1,5
1,8
0,2
43,2
185
3 x 2,5
12,7
0,35
72
230
3 x 4
13,9
0,57
115,2
300
3 x 6
15,1
0,86
172,8
380
3 x 10
17,1
1,4
288
540
3 x 16
19,4
2,2
460,8
760
3 x 25
22,8
3,5
720
1185
3 x 35
24,4
5
1008
1410
3 x 50
27,3
7,1
1440
1810
3 x 70
31,7
10
2016
2595
3 x 95
35,7
13,5
2736
3400
3 x 120
39,4
17,1
3456
4300
4 x 1
12,1
0,14
38,4
195
4 x 1,5
12,7
0,2
57,6
220
4 x 2,5
13,8
0,35
96
280
4 x 4
15,1
0,57
153,6
365
4 x 6
16,4
0,86
230,4
465
4 x 10
18,7
1,4
384
625
4 x 16
21,2
2,2
614,4
925
4 x 25
25
3,5
960
1485
4 x 35
26,8
5
1344
1860
4 x 50
30,3
7,1
1920
2380
4 x 70
35,2
10
2688
3280
4 x 95
39,6
13,5
3648
4535
4 x 120
43,8
17,1
4608
5370
7 x 1
14,1
0,14
67,2
265
12 x 1
17,9
0,14
115,2
310
19 x 1
20,7
0,14
182,4
395
27 x 1
24,6
0,14
259,2
735
37 x 1
27,3
0,14
355,2
950
7 x 1,5
14,9
0,21
100,8
405
12 x 1,5
19
0,21
172,8
480
19 x 1,5
22,1
0,21
273,6
620
27 x 1,5
26
0,21
388,8
920
37 x 1,5
29,4
0,21
532,8
1195
7 x 2,5
16,1
0,35
168
560
12 x 2,5
20,8
0,35
288
680
19 x 2,5
24,2
0,35
456
900
27 x 2,5
28,8
0,35
648
190
37 x 2,5
32,6
0,35
880
1575