Gumeni kabel za naročito velika mehanička naprezanja, NSSHöu

 
VDE 0250
       

Konstrukcija: Provodnik: finožični meko žareni bakarni kalaisani.
Izolacija: elastomer na bazi EPR - kaučuka.
Unutrasnji plašt je otporan na vatru, trenje, motorna i mehanička ulja.
Spoljni plašt: elastomer na bazi polihloropren kaučuka, žute boje. Primena: U vlažnim i suvim prostorijama i na gradilištma, orvorenim terenima, za priključivanje pokretnih mašina u rudnicima pri veoma velikim mehaničkim naprezanjima. Napomene: - Tabela:

Nazivni presek
(mm2)
Spoljašnji prečnik
(mm)
Provodnik
(mm)
Bakar
(kg/km)
Masa
(kg/km)
NSSHöu-O
 
 
 
 
1 x 16
12
30x0,26
160
260
1 x 25
14
50x0,26
250
390
1 x 35
16
128x0,41
350
500
1 x 50
18
200x0,41
500
680
1 x 70
20
280x0,41
700
910
1 x 95
22
400x0,41
950
1160
1 x 120
24
356x0,51
1200
1460
1 x 150
28
485x0,51
1500
1850
1 x 185
30
614x0,51
1850
2280
1 x 240
33
765x0,51
2400
2940
2 x 1,5
12
944x0,51
30
190
3 x 2,5
14
1225x0,51
75
280
NSSHöu-J
 
 
 
 
3 x 1,5
13
30x0,26
45
220
3 x 2,5
14
30x0,26
75
280
3 x 70/35
48
30x0,26
2450
4530
3 x 95/50
55
30x,026
3350
6010
4 x 1,5
13
30x0,26
60
250
4 x 2,5
16
50x0,26
100
380
4 x 4
18
50x0,26
160
500
4 x 6
19
50x0,26
240
610
4 x 10
23
50x0,26
400
950
4 x 16
28
50x0,26
640
1420
4 x 25
34
50x0,26
1000
2120
4 x 35
37
50x0,26
1400
2660
4 x 50
44
56x0,31
2000
3700
4 x 70
47
56x0,31
2800
4605
4 x 95
54
80x0,31
3800
3220
4 x 120
60
80x0,31
4800
7705
5 x 1,5
14
80x0,41
755
300
5 x 2,5
17
80x0,41
125
440
5 x 4
19
80x0,41
200
590
5 x 6
21
128x0,41
300
770
5 x 10
25
200x0,41
500
1130
5 x 16
31
200x0,41
800
1680
5 x 25
37
280x0,41
1250
2460
7 x 1,5
18
400x0,41
105
466
7 x 2,5
18
485x0,51
175
500
10 x 1,5
21
356x0,51
150
584
10 x 2,5
22
485x0,51
250
715
12 x 2,5
24
485x0,51
300
810
18 x 2,5
29
614x0,51
450
1160
NSSHöu
 
 
 
 
3x2,5 +3x2,5/3E
16
 
150
400
3x4 +3x4/3E
18,5
 
220
490
3X6 +3x6/3E
20
 
310
610
3X10 +3x10/3E
23
 
460
880
3X16 +3x16/3E
29
 
710
1400
3X70 +3x35/3E
48
 
2620
4130
3x95 +3x50/3E
55
 
3580
5490
3x120 +3x70/3E
60
 
4550
6760
3x2,5 +3x2,5/3E+3x1,5 St
19,9
 
195
550
3x6 +3x6/3E+3x1,5 St
20,5
 
355
650
3x10 +3x10/3E+3x2,5 St
25
 
535
980
3x16 +3x16/3E+3x2,5 St
28
 
785
1300
3x25 +3x16/3E+3x2,5 St
33
 
1085
1800
3x35 +3x16/3E+3x2,5 St
38
 
1425
2390
3x50 +3x25/3E+3x2,5 St
44
 
1975
3320
3x70 +3x35/3E+3x2,5 St
48
 
2695
4170
3x95 +3x50/3E+3x2,5 St
55
 
3655
5530
3x2,5 /2,5 kon
16
 
147
340
5x2,5 /2,5 kon
18
 
220
520
5x4 /4 kon
20
 
315
630
5x6 /6 kon
23
 
456
810