Pokretni industrijski kablovi za automatizovane sisteme,
sa bakarnim plaštom

 
-
       

Konstrukcija: Finožični nekalaisani bakarni provodnik, TPE-E izolacija žzile, zaštitni sloj tekstilne trake, specijalni unutrašnji plašt od PVC, zaštitni sloj od tekstilne trake, kalaisani bakarni širm, sloj od tekstilne trake, spoljni plašt poliuretan sive boje otporan na trenje, motorna i mehanička ulja. Primena: Kod mašina koje rade sa velikim brojem savijanja, liftovi, industrijski roboti, utomatizovani
proizvodni procesi, koji se odvijaju u zoni visokofrekventnih električnih smetnji,
kabel moze da izdrži više miliona savijanja bez oštećenja. Napomene: - Tabela:

Nazivni presek
(mm2)
Spoljašnji prečnik
(mm)
 
Bakar
(kg/km)
Masa
(kg/km)
 
 
S 100 C
(mm)
S 200 C
(mm)
 
S 100 C
(kg/km)
S 200 C
(kg/km)
2 x 0,5
8,8
7
49
94
61
3 x 0,5
9,1
7,2
55
102
69
4 x 0,5
9,7
7,6
62
116
79
5 x 0,5
10,2
8,1
68
129
94
7 x 0,5
11,2
9,2
88
160
119
12 x 0,5
14,4
10,6
121
243
161
18 x 0,5
15,8
12,2
163
310
218
20 x 0,5
16,6
12,8
174
339
239
25 x 0,5
18,9
14,6
237
424
293
27 x 0,5
18,9
14,6
247
437
306
30 x 0,5
19,7
15
285
492
327
36 x 0,5
21
16,4
318
559
403
2 x 0,75
9,5
7,5
55
109
72
3 x 0,75
9,8
7,8
65
120
82
4 x 0,75
10,3
8,2
73
133
97
5 x 0,75
10,9
9
90
156
115
7 x 0,75
12,5
10
111
201
144
12 x 0,75
15,4
11,9
162
294
207
18 x 0,75
17,5
14
243
404
295
20 x 0,75
18,1
14,5
260
433
319
25 x 0,75
21
16,6
326
550
400
30 x 0,75
21,5
17
365
605
447
36 x 0,75
23,3
18,7
416
710
549
2 x 1
9,9
7,9
62
121
83
3 x 1
10,2
8,2
73
133
97
4 x 1
10,8
8,9
92
156
115
5 x 1
11,8
9,5
103
184
134
7 x 1
13,1
10,7
130
229
176
12 x 1
14,6
12,9
194
279
252
18 x 1
16,4
15
291
347
356
20 x 1
18,7
15,8
335
477
392
25 x 1
22,2
18,4
393
641
516
27 x 1
22,2
18,4
413
665
539
30 x 1
23,4
18,9
447
738
579
36 x 1
24,7
20,3
537
856
674
2 x 1,5
10,7
8,5
82
149
97
3 x 1,5
11,1
9
98
166
119
4 x 1,5
12,1
9,6
117
199
141
5 x 1,5
12,9
10,3
134
228
171
7 x 1,5
15,3
11,9
177
315
227
12 x 1,5
18,5
14,5
290
465
338
18 x 1,5
21,3
16,9
410
646
488
25 x 1,5
25,5
20,4
555
876
669
27 x 1,5
25,5
20,4
585
912
702
30 x 1,5
26,1
21
633
976
759
36 x 1,5
28,3
23
732
1151
906
2 x 2,5
12,7
10,3
109
206
140
3 x 2,5
13,2
10,8
135
234
171
4 x 2,5
14,9
11,7
171
297
210
5 x 2,5
15,9
12,9
198
343
255
7 x 2,5
18,5
15,1
285
471
352
12 x 2,5
22,4
18,9
443
687
561
18 x 2,5
26,1
22,3
633
973
798
20 x 2,5
27,5
23,2
689
1077
870
25 x 2,5
31
26,6
830
1282
1076
36 x 2,5
34,1
29,4
1119
1681
1435
2 x 4
15,3
1,9
152
304
192
3 x 4
15,9
12,7
193
340
245
4 x 4
17,3
13,9
266
424
310
5 x 4
18,6
15,2
311
495
367
2 x 6
17,1
13,9
227
396
266
3 x 6
18,2
14,6
289
471
336
4 x 6
19,4
16,1
374
557
436
5 x 6
21,3
18,1
440
678
538