Savitljivi kablovi sa izolacijom od prirodne gume
i plaštom polihloropena, GN/J

JUS.N.C3.402
VDE-0282
       

Konstrukcija: Provodnik: finožično uže od mekog odžarenog bakra, kalaisani.
Izolacija: elastomer na bazi prirodnog kaučuka.
Pouzavanje: kod višežilnih kablova dve ili više žila se použavaju.
Spoljašnji plast: elastomer na bazi polihloropen - kaučuka. Primena: U suvim i vlažnim uslovima za priključke prenosnih trošila, za srednje mehaničko naprezanje. Pogodan je za uptrebu na otvorenom prostoru. Napomene: Nazivni napon 300 / 500V. Tabela:

Nazivni presek
(mm2)
Spoljašnji prečnik
(mm)
Provodnik
(mm)
Bakar
(kg/km)
Masa
(kg/km)
2 x 0,75
6,2
24x0,21
15
61
2 x 1
6,8
32x0,21
20
73
2 x 1,5
8,2
30x0,26
30
115
2 G 2,5
9,5
50x0,26
50
160
3 G 0,75
6,8
24x0,21
22,5
75
3 G 1
7,2
32x0,21
30
86
3 G 1,5
8,7
30x0,26
45
135
3 G 2,5
10,4
50x0,26
75
190
4 G 0,75
7,4
24x0,21
30
91
4 G 1
7,9
32x0,21
40
105
4 G 1,5
9,7
30x0,26
60
165
4 G 2,5
11,6
50x0,26
100
235
5 G 0,75
9,5
24x0,21
37,5
100
5 G 1,5
10,6
30x0,26
75
190
5 G 2,5
12,9
50x0,26
125
285