Savitljivi rudarski kablovi, GN 50, EpN 50

JUS.N.C5.350
VDE 0282
       

Konstrukcija: Provodnik: finožično uže od mekog odžarenog bakra, kalaisani.
Izolacija: elastomer na bazi etilen-propilen kaučuka.
Použavanje: kod višežilnih kablova dve ili više žila se použavaju.
Unutrašnji plašt: samo kod nekih višežilnih kablova od gume na bazi SBR ili poliphloropen-kaučuka. Separtor: gumirana tekstilna ili najlon traka.
Spoljašnji plašt: elastomer na bazi polihloropen - kaučuka. Primena: Za priključak teških prenosnih trošila pri visokim mehaničkim naprezajima, u suvim i vlažnim prostorima. Napomene: Nazivni napon 450 / 750V. Tabela:

Nazivni presek
(mm2)
Spoljašnji prečnik
(mm)
Provodnik
(mm)
Bakar
(kg/km)
Masa
(kg/km)
1 x 1,5
7,2
30x0,26
15
59
1 x 2,5
8
50x0,26
25
72
1 x 4
9
56x0,31
40
99
1 x 6
1
84x0,31
60
130
1 x 10
12,5
80x0,41
100
230
1 x 16
14,5
128x0,41
160
320
1 x 25
16,5
200x0,41
250
450
1 x 35
18,5
280x0,41
350
605
1 x 50
21
400x0,41
500
825
1 x 70
23,5
356x0,51
700
1090
1 x 95
26
485x0,51
950
1405
1 x 120
28,5
614x0,51
1200
1745
1 x 150
31,5
765x0,51
1500
2130
1 x 185
34,5
944x0,51
1850
2420
1 x 240
38
1225x0,51
2400
2980
2 x 1,5
11,5
30x0,26
30
135
2 x 2,5
13,5
50x0,26
50
195
2 x 4
15
56x0,31
80
270
2 x 6
18,5
84x0,31
120
350
3 G 1
11,5
32x0,21
30
130
3 G 1,5
12,5
30x0,26
45
165
3 G 2,5
14,5
50x0,26
75
235
3 G 4
16
56x0,31
120
320
3 G 6
20
84x0,31
180
495
3 G 10
25,5
80x0,41
300
880
4 G 1,5
13,5
30x0,26
60
200
4 G 2,5
15,5
50x0,26
100
290
4 G 4
18
56x0,31
160
395
4 G 6
22
84x0,31
240
610
4 G 10
28
80x0,41
400
1060
4 G 16
32
128x0,41
640
1345
4 G 25
37,5
200x0,41
1000
1995
4 G 35
42
280x0,41
1400
2645
4 G 50
48,5
400x0,41
2000
3635
4 G 70
54,5
356x0,51
2800
4830
4 G 95
60,5
485x0,51
3800
6320
4 G 120
65,5
614x0,51
4800
7500
4 G 150
74
765x0,51
6000
9230
5 G 1,5
15
30x0,26
75
240
5 G 2,5
17
50x0,26
125
345
5 G 4
19,5
56x0,31
200
485
5 G 6
24,5
84x0,31
300
760
5 G 10
30,5
80x0,41
500
1300
5 G 16
35,5
128x0,41
800
1680
5 G 25
41,5
200x0,41
1250
2470
5 G 35
50
280x,41
1750
3008
5 G 50
58
400x0,41
2500
4390
7 G 1,5
17
30x0,26
105
342
7 G 2,5
19
50x0,26
175
485
7 G 4
21,5
56x0,31
280
703
9 G 1,5
18,5
30x0,26
135
428
12 G 1,5
20,5
30x0,26
180
505
12 G 2,5
24
50x0,26
300
799
12 G 4
28
56x0,31
480
1020
19 G 1,5
24
30x0,26
285
620
19 G 2,5
28
50x0,26
475
1100
24 G 1,5
28
30x0,26
360
750
24 G 2,5
32,5
50x0,26
600
1250
27 G 1,5
28,5
30x0,26
405
1077