Tehnoelektro je domaća (srpska) fabrika elektroopreme. Počeo sa radom 1988. godine, kao mala radionica za izradu elektroinstalacionog materijala. Postavljajući pred sobom izazovne, ali realne ciljeve, firma je beležila velike uspehe tokom svih prethodnih godina. Tokom svog poslovanja, primat je uvek stavljan na potrošača, njegove želje i zahteve.

Danas firma, pod budnim nadzorom stručnih kadrova, spada u grupu vodećih proizvođača eletroinstalacionih materijala i elektronike na Balkanu. Osnovni principi poslovne politike mogu se definisati kao:

 • Zadovoljenje zahteva potrošača - kao interes od primarnog značaja
   

   

 • Očuvanje i unapređenje kvaliteta proizvoda
 • Formiranje politike cena u skladu sa zahtevima tržišta
 • Poštovanje svih predviđenih rokova
 • Istraživanje i inoviranje u procesu proizvodnje
 • Uvođenje novih proizvoda u skladu sa novonastalim potrebama tržišta

Proizvodni program po grupama:

 • Utikači i priključnice
 • Prenosne priključnice
 • Kablovske uvodnice, bakarne sabirnice, stezajke, i strujne kleme
 • Elektronski uređaji
 • Prenaponska zaštita i zaštita za računare

Elektronapon d.o.o. je distributer za Tehnoelektro. Isporučujemo robu našim vozilom po celoj Srbiji.