TF Kable Fabrika kablova Zaječar d.o.o. osnovana je 1974. godine. Tada je bila sastavni deo Rudarsko-topioničarskog basena Bor. Privatizovana je marta 2004. godine od strane East Point Holdings Ltd. Od aprila 2008. godine fabrika je u vlasništvu Tele-Fonika Kable Sp. z.o.o. S.K.A. iz Poljske.

Razvojni put Fabrike može se podeliti u nekoliko faza:

 • 1974. god. Početo je sa proizvodnjom energetsko instalacionih, signalno-komandnih i fleksibilnih provodnika i kablova sa izolacijom od PVC-a nazivnog napona do 1 kV;

   
 • 1978. god. izvršeno je znatno povečanje kapaciteta i proširenje asortimana sa kablovima od aluminijuma, kablovima sa izolacijom od umreženog polietilena nazivnog napona do 35 kV, kablovima sa gumenom izolacijom i plaštom i energetskim kablovima sa koncentričnim nultim provodnikom (CEANDER kablovi);

 • 1994. god. pušten je u rad novi Pogon za proizvodnju telekomunikacionih kablova i provodnika sa izolacijom od PVC-a, polietilena i penastog polietilena, proizvodnog kapaciteta cca. 1.500 tona godišnje;

 • 1999. god. ostvareno je proširenje asortimana osvajanjem tehnologije izrade vatrootpornih bezhalogenih kablova , kao i kablova za prenos podataka;

 • 2002. god. pušteno je u rad Postrojenje za proizvodnju PVC granulata za izolovanje i plaštiranje kablovskih proizvoda. Kapacitet ovog postrojenja je cca. 3.000 tona godišnje.

Proizvodni kapacitet Fabrike je oko 20.000 tona kablova i provodnika godišnje. Proizvodi Fabrike zadovoljavaju svetske standarde i normative kao: IEC, BS, VDE, HD, NFC, GOST, SS, SABS, BDS. Proizvode prate Sertifikati inostranih laboratorija i specijalizovanih asocijacija za sertifikaciju.

TF Kable Fabrika kablova Zajecar je 1995. godine uvela Sistem upravljanja kvalitetom u saglasnosti sa standardom ISO 9002 . Danas Fabrika poseduje Sistem upravljanja kvalitetom u saglasnosti sa standardom ISO 9001:2008, broj sertifikata SO1-304, a od 23. juna 2006. i Sistem upravljanja zaštitom životne sredine u saglasnosti sa standardomISO 14001:2004, broj sertifikata SO1-E604.

Naš slogan "KVALITET I PRIZNANJE SU NA NAŠOJ STRANI" prati osvajanje novih proizvoda i tržišta.

Trajno opredeljenje Fabrike je maksimalno uvažavanje zahteva kupaca i razvijanje dobrih poslovnih odnosa sa partnerima.

Proizvodni pogram:

 • Bakarna vučena i omekšana žica, prečnika od 0.15 do 4.52 mm.
 • Aluminijumska vučena žica, prečnika od 1.3 do 5.0 mm.
 • Bakarna kalajisana žica vučena i omekšana, prečnika od 0.20 do 3.00 mm.
 • Užad od bakra i aluminijuma, okrugla i kompaktirana od 16 do 630.00 mm2.
 • Fleksibilna užad od kalajisane ili nekalajisane bakarne žice preseka od 10.00 do 185.00 mm2.
 • Energetski instalacioni provodnici izolovani termoplastičnim masama, preseka od 0.50 do 16.00 mm2.
 • Energetski kablovi izolovani termoplastičnim masama, za radne napone do 10 kV i preseka od 1.5 do 500 mm2.
 • Energetski kablovi izolovani termoreaktivnim plastičnim masama za radne napone do 35 kV i preseka od 25 do 400 mm2.
 • Kablovi za naftnu industriju, žile preseka 6 - 35 mm2.
 • Signalno-komadni kablovi i izolovani PVC - masom preseka od 1.5 do 4 mm2.
 • Rudarski kablovi izolovani prirodnom i sintetičkom gumom za radne napone od 10 kV i preseka od 0.5 do 95 mm2.
 • Fleksibilni provodnici izolovani prirodnom ili sintetičkom gumom preseka od 0.5 do 6 mm2.
 • Temperaturno otporni fleksibilni provodnici izolovani silikonskom gumom.
 • Fleksibilni spiralizovani i nespiralizovani provodnici za belu tehniku.
 • Auto-provodnici.
 • Provodnici i kablovi za specijalne namene.
 • Telekomunikacioni kablovi i provodnici izolovani termoplasticnim masama.
 • Koaksijalni i CA-TV kablovi i provodnici.
 • Kompozitni energetsko-signalni kablovi i provodnici različitog kapaciteta.
 • Negorivi i bezhalogeni kablovi i provodnici za podzemne železnice i metroe.

Proizvodni program po grupama:

 • P (H07V-U)- provodnik pun presek
 • P/F (H07V-K) - provodnik licnasti
 • PPY (NYM-J) - PVC, okrugli, uzidni instalacijski kabel
 • PP/R (NYIFY) - PVC, pljosnati, uzidni instalacijski kabel
 • PP/J (H05VV-F)- PVC, okrugli, licnasit kabel
 • P/L (H03V-F) - PVC, pljosnati, licnasti kabel
 • PP/L (H03VV-F) - PVC, okrugli, licnasti kabel
 • PP00 (NYY) - PVC, okrugli, bakarni podzemni kabel
 • PP00-A (NAYY) - PVC, okrugli , aluminijumski podzemni kabel
 • X00-A - izolovani vazdušni vod, samososeći aluminijum, SKS, snop
 • X00/0-A - izolovani vazdušni vod, samososeći aluminijum, SKS, snop
 • XHP48 (N2XSY) - srednjenaponski energetski bakarni kabel
 • XHP48-A (NA2XSY) - srednjenaponski energetski aluminijumski kabel
 • XHE49 (N2XS(F)2Y) - srednjenaponski energetski bakarni kabel
 • XHE49-A (NA2XS(F)2Y) - srednjenaponski energetski aluminijumski kabel
 • XP00 (N2XY) - Energetski kabel od bakra
 • XP00-A (NA2XY) - Energetski kabel od aluminijuma
 • LiYCY - širmovan licnasti bakarni kabel za elektroniku
 • ZN/S (H01N2-D) - savitljiv gumeni kabel za varenje
 • GG/J (H05RR-F) - savitljiv gumeni kabel
 • EPN 50 (H07RN-F) - savitljiv gumeni rudarski kabel sa zaštitom od uvijanja
 • NHXMH - bezhalogeni instalacioni kabel
 • N2XH - bezhalogeni kabel sa poboljšanim osobinama u slučaju požara
 • NHXHX - savitljiv bezhalogeni kabel
 • TK59 - podzemni telefonski kabel
 • J-Y(St)Y - instalacioni telefonski kabel
 • J-H(St)H - bezhalogeni instalacioni telefonski kabel
 • TI20 - telefonski kabel pleteno plavo/beli pun presek
 • RG-59 - koaksijalni kabel
 • RG-58 - koaksijalni kabel
 • RG-11 - koaksijalni kabel
 • JB-Y(St)Y - instalacioni telefonski kabel za javljač požara

Elektronapon d.o.o. je distributer za TF Kable Fabrika kablova Zaječar d.o.o.. Isporučujemo robu našim vozilom po celoj Srbiji.