Instalacioni vatrootporni kabel sa izolacijom i omotačem od
bezhalogenog polimera, JE-H(St)H Bd E30

-
VDE 0815
       

Konstrukcija: Provodnik: meko žarena bakarna žica.
Izolacija: vatrootporna traka i bezhalogeni polimer.
Element použavanja: parica, osim za dve parice koje su upredene u četvorku.
Jezgro kabla: koncentrično použeno.
Pojasna izolacija: termoplastične trake.
Elektrostatička zaštita: zaštita od jedne ili više vatrootpornih traka. Aluminijumska metalizovana plastična folija i bakarna kalaisana žica postavljena uzdužno ispod trake. Primena: Služi kao instalacioni vod za povezivanje sistema i uređaja, kada se zahtevaju poboljšana svojstva Napomene: -U vlažnim i suvim prostorijama, za fiksnu montažu, za povezivanje uredaja za upravaljanje
i merenje, u slučaju požara obezbeđuje rad sistema odprilike 30 minuta. Tabela:

Nazivni presek
(mm2)
Debljina izolacije
(mm)
Spoljašnji prečnik
(mm)
Bakar
(kg/km)
Masa
(kg/km)
2 x 2 x 0,8
1
7,5
25
76
4 x 2 x 0,8
1
10,9
45
130
8 x 2 x 0,8
1,2
14,5
85
232
12 x 2 x 0,8
1,2
17,1
126
318
16 x 2 x 0,8
1,4
19,6
166
430
20 x 2 x 0,8
1,4
21,5
206
514