Kompenzacioni provodnik za merenje temperature

 
-
       

Konstrukcija: Provodnik: pun ili upreden sa okruglom ili pljosnatom izolacijom (vidi tabelu), sastoji se od jednog para žila, mada se po potrebi izrađuje i sa vise žila. Primena: U industrijskim objektima, topionicama i livnicama, za merenje ekstremno visokih temperatura. Napomene: Radna temperatura: -25 °C do +200 °C (izolacija od staklene vune),
do +180 °C (silikonska izolacija) do +70 °C (PVC izolacija) Tabela:

Materijal glavnog provodnika:   Materijal kompenzacionog provodnika:
Oznaka Provodnik   Temperatura   Oznaka Provodnik   IEC oznake boja  
  + - min. max.     + - plašt + -  
T Bakar Bakar-Nikal -200 350   TC Bakar Bakar-Nikal br br cb  
J Gvožđe Bakar-Nikal -40 750   JX Gvožđe Bakar-Nikal b b cb  
E Nikal-Hrom Bakar-Nikal -150 800   EX Nikal-Hrom Bakar-Nikal lj lj cb  
K Nikal-Hrom Nikkel -150 1100   KX Nikal-Hrom Nikkel z z cb  
R           KCA Gvožđe Bakar-Nikal z z cb  
S           KCB Bakar Bakar-Nikal z z cb  
  Platina 13%-Rodium Platina 0 1600   RCA Bakar Bakar-Nikal n n cb  
  Platina 10%-Rodium Platina 0 1550   SCA Bakar Bakar-Nikal n n cb  
Tipovi kabla, izolacije i plašta:
Tip Izolacija Plašt
KX-YY PVC PVC
KX-YQ PVC PVC - čelična mrežica
KX-YQY PVC PVC - čelična mrežica - PVC
KX-Y(St)Y PVC PETP traka - alufolija - PVC
KX-Y(Cu)Y PVC PETP traka - alufolija - PVC
KX-YGI PVC staklena vlakna
KX-YGIQ PVC staklena vlakna - čelična mrežica
KX-Si silikon silikon
KX-SiQ silikon silikon - čelična mrežica
KX-Si(St)Si silikon PETP traka - alufolija - silikon
KX-Si(Cu)Si silikon PETP traka - alufolija - silikon
KX-SiGl silikon staklena vlakna
KX-SiGlQ silikon staklena vlakna - čelična mrežica
KX-SiTQ silikon tekstilna traka - međusloj - čelična mrežica