Srednjenaponski kablovi sa izolacijom od XLPE,
N2XS(F)2Y, 2XS(F)2Y, NA2XS(F)2Y, A2XS(F)2Y, XHE 49, XHE 49-A

JUS.N.C5.230
VDE 0276-620
       

Konstrukcija: Provodnik: kompaktirano uže od bakra ili aluminijuma.
Zila: provodnik izolovan UPET-om sa poluprovodnim slojevia ispod i preko izolacije.
Zastita od prododra vode: bubreće trake ispod i preko električne zaštite, sa mogućom alumijim-kopolimer folijom ispod spoljašnjeg plašta.
Jezgro kabla: žile použene. Međuprostori ispunjeni odgovarajućom ispunom.
Plašt: ekstrudovana PVC ili PE masa crne boje. Primena: U elektroenergetskim, distributivnim i industrijskim mrežama, razvodnim postrojenjima srednjeg napona, hidro i termoelektranama. Napomene: Nazivni napon: 6 i 35 kV. Tabela:

Nazivni presek
(mm2)
Max. spoljašnji prečnik
(mm)
Bakar
(kg/km)
Masa
(kg/km)
Aluminijum
(kg/km)
Strujo opterećnje
 
 
 
 
 
podzemni
(A)
nadzemi
(A)
N2XS(F)2Y 6/10 kV
1 x 50 RM/16
28,6
662
1085
 
220
234
1 x 70 RM/16
30,1
854
1305
 
269
292
1 x 95 RM/16
31,8
1094
1573
 
321
354
1 x 120 RM/16
33,2
1334
1830
 
364
407
1 x 150 RM/25
34,7
1723
2217
 
405
460
1 x 185 RM/25
36,3
2059
2573
 
457
527
1 x 240 RM/25
38,5
2587
3120
 
528
621
1 x 300 RM/25
40,7
3163
3716
 
593
709
1 x 400 RM/35
44,2
4234
4807
 
665
815
1 x 500 RM/35
46,9
5194
5775
 
739
921
N2XS(F)2Y 12/20 kV
1 x 50 RM/16
32,8
662
1252
 
223
238
1 x 70 RM/16
34,3
854
1480
 
273
296
1 x 95 RM/16
36
1094
1761
 
325
358
1 x 120 RM/16
37,4
1334
2024
 
368
412
1 x 150 RM/25
38,9
1723
2421
 
410
466
1 x 185 RM/25
40,5
2059
2786
 
463
532
1 x 240 RM/25
42,7
2587
3346
 
534
627
1 x 300 RM/25
44,9
3163
3955
 
601
715
1 x 400 RM/35
48,4
4234
5066
 
674
816
1 x 500 RM/35
51,1
5194
6051
 
750
927
N2XS(F)2Y 18/30 kV
1 x 50 RM/16
37,8
662
1482
 
226
241
1 x 70 RM/16
39,3
854
1722
 
276
299
1 x 95 RM/16
41
1094
2014
 
329
362
1 x 120 RM/16
42,4
1334
2288
 
373
416
1 x 150 RM/25
43,9
1723
2696
 
415
469
1 x 185 RM/25
45,5
2059
3073
 
468
536
1 x 240 RM/25
47,7
2587
3649
 
541
630
1 x 300 RM/25
49,9
3163
4274
 
608
717
NA2XS(F)2Y 6/10 kV
1 x 50 RM/16
28,6
182
145
772
171
181
1 x 70 RM/16
30,1
182
203
866
209
226
1 x 95 RM/16
31,8
182
276
978
249
275
1 x 120 RM/16
33,2
182
348
1078
283
317
1 x 150 RM/25
34,7
283
435
1278
316
359
1 x 185 RM/25
36,3
283
537
1415
358
412
1 x 240 RM/25
38,5
283
696
1617
416
489
1 x 300 RM/25
40,7
283
870
1838
469
559
1 x 400 RM/35
44,2
394
1160
2303
532
651
1 x 500 RM/35
46,9
394
1450
2644
599
744
3 x 1 x 95 RM/16
68,7
546
828
2964
249
275
3 x 1 x 120 RM/16
71,7
546
1044
3267
283
317
3 x 1 x 150 RM/25
75
849
1305
3873
316
359
3 x 1 x 185 RM/25
78,4
849
1611
4288
358
412
3 x 1 x 240 RM/25
83,2
849
2088
4900
416
489
3 x 1 x 300 RM/25
87,9
849
2610
5570
469
559
N2XS(F)2Y 6/10 kV
1 x 50 RM/16
28,6
662
1085
 
220
234
1 x 70 RM/16
30,1
854
1305
 
269
292
1 x 95 RM/16
31,8
1094
1573
 
321
354
1 x 120 RM/16
33,2
1334
1830
 
364
407
1 x 150 RM/25
34,7
1723
2217
 
405
460
1 x 185 RM/25
36,3
2059
2573
 
457
527
1 x 240 RM/25
38,5
2587
3120
 
528
621
1 x 300 RM/25
40,7
3163
3716
 
593
709
1 x 400 RM/35
44,2
4234
4807
 
665
815
1 x 500 RM/35
46,9
5194
5775
 
739
921
N2XS(F)2Y 12/20 kV
1 x 50 RM/16
32,8
662
1252
 
223
238
1 x 70 RM/16
34,3
854
1480
 
273
296
1 x 95 RM/16
36
1094
1761
 
325
358
1 x 120 RM/16
37,4
1334
2024
 
368
412
1 x 150 RM/25
38,9
1723
2421
 
410
466
1 x 185 RM/25
40,5
2059
2786
 
463
532
1 x 240 RM/25
42,7
2587
3346
 
534
627
1 x 300 RM/25
44,9
3163
3955
 
601
715
1 x 400 RM/35
48,4
4234
5066
 
674
816
1 x 500 RM/35
51,1
5194
6051
 
750
927
N2XS(F)2Y 18/30 kV
1 x 50 RM/16
37,8
662
1482
 
226
241
1 x 70 RM/16
39,3
854
1722
 
276
299
1 x 95 RM/16
41
1094
2014
 
329
362
1 x 120 RM/16
42,4
1334
2288
 
373
416
1 x 150 RM/25
43,9
1723
2696
 
415
469
1 x 185 RM/25
45,5
2059
3073
 
468
536
1 x 240 RM/25
47,7
2587
3649
 
541
630
1 x 300 RM/25
49,9
3163
4274
 
608
717
NA2XS(F)2Y 6/10 kV
1 x 50 RM/16
28,6
182
145
772
171
181
1 x 70 RM/16
30,1
182
203
866
209
226
1 x 95 RM/16
31,8
182
276
978
249
275
1 x 120 RM/16
33,2
182
348
1078
283
317
1 x 150 RM/25
34,7
283
435
1278
316
359
1 x 185 RM/25
36,3
283
537
1415
358
412
1 x 240 RM/25
38,5
283
696
1617
416
489
1 x 300 RM/25
40,7
283
870
1838
469
559
1 x 400 RM/35
44,2
394
1160
2303
532
651
1 x 500 RM/35
46,9
394
1450
2644
599
744
3 x 1 x 95 RM/16
68,7
546
828
2964
249
275
3 x 1 x 120 RM/16
71,7
546
1044
3267
283
317
3 x 1 x 150 RM/25
75
849
1305
3873
316
359
3 x 1 x 185 RM/25
78,4
849
1611
4288
358
412
3 x 1 x 240 RM/25
83,2
849
2088
4900
416
489
3 x 1 x 300 RM/25
87,9
849
2610
5570
469
559